WEB KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA

NOTA-NOTA KEMAHIRAN HIDUP

REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

TANAMAN HIASAN

ELEKTRONIK

ELEKTRONIK - Pilihan KT

MASAKAN

USAHAWAN DAN KEUSAHAWANAN

PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN

PENUBUHAN DAN PENGEDALIAN PERNIAGAAN

SIMPAN KIRA

LUKISAN TEKNIK

LUKISAN TEKNIK - Pilihan KT


Latih Tubi Online 1

Latih Tubi Online 2

Latih Tubi Online 3

Latih Tubi Online 4

Latih Tubi Online 5

Ujian Akhir Tahun Bhg 1/3 Model 1

Ujian Akhir Tahun Bhg 1/3 Model 2

PANDUAN KERJA KURSUS TINGKATAN DUA

PANDUAN KERJA KURSUS TINGKATAN DUA 2010 (Sedang diubahsuai ......)

Hak Cipta Muhammad Khairi.2007
SMK Bukit Jana, 34600 Kamunting


Masih dalam pembinaan...