Nota Kemahiran Hidup Tingkatan Dua
Lukisan Teknik


 

 1. Alatan Lukisan Teknik
  1. Pensil
   • Pensil sesuai digunakan ialah bergred 2H, HB, dan 2B
   • Hujung mata pensil hendaklah sentiasa tajam

   Pensil keras (2H,4H)

   Pensil sederhana (H,B)

   Pensil lembut (2B)

   Pensil Mekanikal
  2. Pemadam
   • Dibuat daripada getah lembut.
   • Digunakan untuk memdam garisan dan tanda yang tidak dikehendaki
  3. Pembaris
   • Digunakan untuk memindahkan ukuran
   • Jenis yang biasa digunakan iaialah bersengatan 300mm/12inci.
  4. Kertas Lukisan
   • kertas lukisan terbahagi kepada 3 jenis
    1. Kertas lukisan biasa
     - digunakan untuk melukis lukisan prespektik, lukisan ortografik, lukisan oblik dan lukisan isometrik
    2. Kertas gred
     - digunakan untuk asas melukis lukisan oblik kabinet dan oblik kavilier
    3. kertas isogred
     - digunakan untuk asas melukis lukisan isometrik


   Kertas Lukisan


   Kegunaan kertas lukisan


   Kertas isogred


   Kegunaan kertas isogred


   Kertas gred


   Kegunaan kertas gred

  5. Papan Lukisan
   • Digunakan untuk meletakkan kertas lukisan

  6. Sesiku T
   • Digunakan membina garisan lurus mendatar
   • Digunakan juga sebagai tapak untuk membina garisan tegak dan serong/condong dengan set sesiku

  7. Set sesiku

   sesiku 30°/60°

   Sesiku 45°
  8. Jangka tolok
   • Digunakan untuk memindahkan jarak daripada pengukur ke atas garisan di atas kertas

  9. Jangka lukis
   • Digunakan untuk melukis bulatan dan garisan lengkok
   • Membina berbagai-bagai jenis sudut

 2. Jenis Garisan
  1. Garisan mendatar
   • Garis mendatar ialah garisan yang selari dengan panjang kertas

    Cara melukis garis mendatar
  2. Garisan menegak
   • Garis menegak ialah garisan yang selari dengan lebar kertas

    Cara melukis garis menegak
  3. Garisan bersudut
   • Garis mendatar ialah garisan yang condong dan mempunyai sudut-sudut tertentu
   • Garisan bersudut 45° , 30° dan 60° boleh dihasilkan dengan menggunakan set sesiku

    Cara melukis garis bersudut 30°


    Cara melukis garis bersudut 45°

  4. Garisan tepi
   • Garisan yang dikenali sebagai garisan sempadan
   • Dilukis dengan pensil H atau B

  5. Garisan benda
   • Garisan yang tebal dan hitam, digunakan untuk menunjukkan garisan objek/benda

  6. Garisan Lakaran
   • Garisan yang halus, digunakan untuk asas membina objek

  7. Garisan tersembunyi
   • Garisan yang diputuskan garis-garis pendek
   • Digunakan untuk menunjukkan garisan objek yang tidak boleh kelihatan

  8. Garisan tengah
   • Garisan yang diputuskan oleh titik-titik
   • Digunakan untuk menunjukan bahagian tengah objek

  9. Garisan keratan
   • Garisan yang menunjukkan kawasan keratan sesuatu objek
   • Ia dilukis condong 45° dan selari di antara satu sama lain

  10. Garisan dimensi
   • Garisan yang halus dan mempunyai anak panah dihujungnya
   • Digunakan untuk menunjukkan panjang, lebar dan tinggi sesuatu objek

 3. Bentuk Geometri
  1. Bulatan
   • Dilukis dengan menggunakan jangka lukis

   Diameter dan jejari bulatan

   Melukis bulatan dengan jangka lukis
  2. Segi tiga
   • Dilukis dengan menggunakan jangka lukis dan set sesiku

   Segi tiga sama

   Segi tiga tepat

   Segi tiga dua sama
  3. Segi empat
   • Dilukis dengan menggunakan jangka lukis dan set sesiku

   Segi empat tepat

   Segi empat sama
 4. Jenis Lukisan
  • Lukisan teknik terbahagi kepada 2 :
   a. Lukisan 2 dimensi - Lukisan ortografik
   b. Lukisan 3 dimensi - Lukisan oblik , lukisan isometrik dan lukisan prespektif
  1. Lukisan Isometrik
   • Lukisan isometrik adalah lukisan 3 dimensi
   • Lukisan isometrik terbina di atas paksi isometrik
   • Paksi isometrik terdiri daripada
    - satu garisan mendatar
    - satu garisan tegak
    - dua garisan condong/serong bersudut 30º


   Lukisan isometrik di atas paksi isometrik

    
   Isometrik
    

   Pelan
  2. Lukisan Oblik
   • Lukisan oblik adalah lukisan 3 dimensi
   • Lukisan oblik terbahagi 2
    - Oblik kabinet
    - Oblik kavilier
   • Lukisan oblik terbina di atas paksi oblik
   • Paksi oblik terdiri daripada
    - satu garisan mendatar
    - satu garisan tegak
    - satu garisan condong/serong bersudut 45º


   Lukisan oblik di atas paksi oblik

  3. Lukisan Ortografik
   • Lukisan ortografik adalah lukisan pelan
   • Lukisan ortografik terbina di atas paksi ortografik
   • Paksi ortografik terdiri daripada
    - satu garisan tegak dan satu garisan mendatar yang bersilang antara satu sama lain
    - satu garisan condong/serong yang bermula daripada titik silang garisan tegak dan garisan mendatar


   Melukis unjuran ortografik di atas kertas lukisan


   Melukis unjuran ortografik di atas kertas gred

  4. Mendimensi lukisan
   • Mendimensi bermaksud memberikan ukuran kepada garisan lukisan
   • Digunakan untuk menunjukkan saiz sesuatu projek supaya mudah dibina
   • Semua garisan dimensi dilukis halus dengan pensil 2H
   • Setiap garisan dimensi dilukis kepala anak panah

   Beberapa cara dimensi yang betul

   Garis yang panjang
   atau

   Garis yang pendek


   Contoh Mendimensi Ortografik ; Tinggi, lebar dan bulatan /separa bulatan

Asal


Hak Cipta © 2007. Muhammad Khairi.