LATIH TUBI KEMAHIRAN HIDUP ONLINE
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN DUA
Bahagian Elektronik
  Soalan dan jawapan masih dalam pembinaan .... harap maaf.
 
1 Di bawah ialah satu komponen elektronik.
Yang manakah simbol yang sepadan dengan komponen tersebut?
 
 
A. B.
C. D.
   
2 Antara berikut, yang manakah akan menyebabkan LED menyala sekejap dan terus terbakar?
  A. Apabila voltan yang dibekalkan melebihi 2 volt dengan perintang
  B. Apabila voltan yang dibekalkan melebihi 3 volt tanpa perintang
  C. Apabila voltan yang dibekalkan melebihi 4 volt dengan perintang
  D. Apabila voltan yang dibekalkan melebihi 5 volt dengan perintang
   
3 Di bawah ialah satu simbol bagi sebuah komponen elektronik.
Yang manakah komponen yang sepadan dengan simbol tersebut?
 
 
A. B.
C. D.
   
4 Unit untuk mengukur keupayaan menyimpan cas bagi kapasitor ialah
 
A. Ohm B. Farad
C. Volt D. Ampere
   
5 Antara berikut , yang manakah benar mengenai kapasitor ?
  A. Berfungsi sebagai suis dalam litar
  B. Digunakan untuk menyimpan cas elektrik
  C. Mengeluarkan isyarat cahaya
  D. Mengurangkan arus dalam litar
   
6 Antara berikut , komponen elektronik yang manakah tidak perlu dipasang mengikut kekkutuban kaki?
 
A. Perintang tetap karbon B. Transistor
C. Diod pemancar cahaya D. Diod
   
7 Antara berikut, yang manakah pasangan yang benar?
 
  Komponen Elektronik Simbol
A Perintang tetap karbon
B Diod pemancar cahaya
C Transistor
D Kapasitor
   
8 Lukisan skematik ialah lukisan yang menjelaskan
  A. kos sesuatu litar elektronik
  B. fungsi komponen-komponen elektronik yang digunakan
  C. sambungan komponen-komponen elektronik dalam sesuatu litar elektronik
  D.  cara yang paling kemas komponen-komponen elektronik disambung
   
9 Di bawah ialah sebuah lukisan skematik bagi sebuah litar elektronik.
Antara berikut manakah yang tidak digunakan dalam litar tersebut?
 
 
A. Perintang tetap karbon B. Transistor
C. Diod pemancar cahaya D. Suis mikro
   
10 Antara berikut , yang manakah merupakan kesan daripada pematrian yang tidak sempurna
  I. Projek berfungsi sekejap sahaja
II. Projek tidak berfungsi
III. Terdapat komponen yang rosak
IV. Projek masih boleh berfungsi dengan sempurna
 
A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja
C. I dan III sahaja D. III dan IV sahaja
   
11 Antara berikut, yang manakah menunjukkan hasil pematrian yang baik?
 
A. B.
C. D.
   
12 Kaki komponen perlulah dibengkokkan dengan baik.
Antara berikut, yang manakah menunjukkan kaki komponen telah dibengkokan dengan baik?
 
A. B.
C. D.
   
13 Semasa mematri seringkali terdapat lebihan bahan patri di atas permukkaan bod litar dan kaki komponen.
Alatan yang manakah paling sesuai untuk menyedut lebihan bahan patri tersebut?
 
A. B.
C. D.
   
14 Gambarajah di bawah adalah sejenis komponen elektronik.
Antara berikut, yang manakah benar mengenai kegunaan komponen tersebut?
 
  A. Digunakan untuk mengawal bunyi dan kecerahan cahaya
  B. Digunakan untuk meninggikan arus dan voltan
  C. Digunakan untuk menyimpan cas elektrik
  D. Digunakan sebagai suis dan fius
   
   
15 Antara berikut komponen yang manakah tidak mempunyai kaki berkutub?
 
A. B.
C. D.
16 Gambarajah di bawah adalah sejenis transistor .
Antara berikut, yang manakah benar mengenai kegunaan kaki E?
 
  A. Menerima arus elektrik cahaya
  B. Mengawal arus elektrik
  C. Digunakan untuk menyimpan cas elektrik
  D. Mengeluarkan arus elektrik
   
17 Rajah di bawah menunjukkan satu perintang tetap karbon. Berapakan nilai rintangan perintang tersebut?
 
Warna Nilai   Warna Nilai
Hitam 0   Hijau 5
Perang 1   Biru 6
Merah 2   Ungu 7
Oren 3   Kelabu 8
Kuning 4   Putih 9
   
 
A. 64 Ohm B. 640 Ohm
C. 6.4K Ohm D. 640K Ohm
   
18 Antara yang berikut , litar skematik yang manakah membolehkan L.E.D. menyala?
 
A. B.
C. D.
   
19 Gambarajah di bawah adalah sebahagian aktiviti mematri .
Antara berikut, yang manakah menerangkan aktiviti tersebut
 
  A. Memanaskan bod litar
  B. Membersihkan hujung bit yang kotor
  C. Memegang pematri semasa memateri
  D. Menyedut pateri untuk menanggalkan komponen
   
   
20 Gambarajah di bawah adalah litar skematik sebuah litar elektronik. .
Antara berikut, komponen manakah yang terdapat dalam litar tersebut ?
 
  A. L.E.D, transistor, kapasitor, perintang tetap dan suis togel
  B. L.E.D, transistor, kapasitor, perintang boleh laras dan suis tekan tutup
  C. L.E.D, transistor, perintang boleh laras dan suis togel
  D. L.E.D, transistor, kapasitor, perintang tetap dan suis tekan buka
   
   
 
 
Disediakan oleh :
Muhammad Khairi.
  Sedang dalam pembinaan ...