LATIH TUBI ONLINE RBT 2
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN DUA
Tajuk : Rekabentuk dan teknologi
 
Arahan : Pilih jawapan yang tepat dan klik butang jawapan. 20 soalan
1 Lengkuk pada penjuru papan projek anda boleh dipotong dengan menggunakan
 
 
A . Mesin gerudi tangan B. Mesin cordless screwdriver
C.  Mesin gergaji jig D. Mesin pengelas
2 Alatan di bawah digunakan untuk
 
  A. membuat lubang pandu di atas permukaan logam
B. membuat tanggm dan parit
C. membuat lubang skru
D. membenam kepala paku panel
   
3 Reka bentuk adalah bermaksud
 
A. senarai alatan dan bahan untuk membina sesuatu produk
B. lukisan kerja, carta alir , alatan dan bahan yang berkaitan sesuatu projek
C. susunan bahan secara terancang untuk menghasilkan produk baru
D. bentuk-bentuk yang hasilkan daripada idea yang berbeza-beza
   
4 Ahmad telah berjaya manghasilkan produk yang dapat menarik perhatian beberapa pihak. Ini menerangkan faktor ..
 
A. fungsi B. keselamatan
C. rupa bentuk D. keselamatan
   
5 Lakaran idea dan reka bentuk projek yang mengandungi maklumat bahan dan saiz bahan boleh dibuat dalam lukisan
  I. satu dimensi
II. Dua dimensi
III. tiga dimensi
IV. empat dimensi
 
A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja
C. III dan IV sahaja D II dan IV sahaja
   
6 Lukisan kerja projek dapat memberikan maklumat seperti
  I. Bentuk projek
II. Cara pembinaan
III. Ukuran keseluruhan
IV. Jenis bahan yang diperlukan
 
A. I, II dan III B. I, II dan IV
C. I, III dan IV D. II, III dan IV
   
7 Manakah di antara berikut  benar mengenai alatan yang ditunjukkan di bawah
 
 
A. digunakan untuk memotong besi dan keluli lembut B. sering digunakan untuk memotong perspek
C. mata pemotong dibuat daripada keluli lembut D. mata gergaji boleh ditukar mengikut jenis bahan
   
8 Namakan alatan yang digunakan dalam aktiviti di bawah
 
 
A. apit panjang B. penahan tepi
C. apit G D. ragum meja
   
9 Bilakah alatan dibawah digunakan ?
 
 
A. semasa kerja mengukur dan menanda B. Semasa kerja memasang
C. selepas kerja pengemasan D. Semasa menguji dan pembaikan
   
10 Yang manakah di antara berikut mesin tangan yang paling sesuai digunakan melicinkan permukaan projek
 
A. B.
C. D.
   
11 Alatan yang ditunjukkan di bawah digunakan untuk
 
  A. memotong papan lapis
B. memotong mounting board
C. memotong perspek
D. memotong kepingan aluminium
   
12 Apakah jenis tanggam yang ditunjukkan dalam gambarajah  di bawah ?
 
 
A. Tanggam temu B. Tanggam lekap penjuru
C. Tanggam parit D. Tanggam lekap palang
   
13 Bahan yang digunakan untuk membuat bahagian belakang projek di bawah ialah
 
 
A. papan B. papan lapis
C. MDF D. Mounting Board
   
14 Jenis pengikat di bawah lebih gemar digunakan kerana
 
 
A. senang dikerjakan B ringan dan kuat
C. kukuh dan boleh ditanggalkan D. murah dan tidak berkarat
   
15 Jika mesin di bawah tidak boleh digunakan , kerja atau tugas tersebut boleh dibuat dengan
 
 
A. menggosok tanpa menggunakan elektrik B. menggunakan bateri yang telah dicas penuh
C. menggosok dengan kertas las dan bungkah kayu D. menangguhkan proses berkaitan
   
16 Rajah di bawah adalah sebahagian daripada proses kerja. aktiviti yang ditunjukkan di bawah termasuk dalam proses?
 
 
A. mengukur dan menanda B. memasang
C. pengemasan D. pengujian dan penilaian
   
17 Apakah yang dapat ditunjukkan dalam dokumen pengiraan kos?
  A. Saiz dan jenis bahan yang digunakan
B. Anggaran kos dan kos sebenar projek
C. Cadangan-cadangan untuk pembaikan dan pengurangan kos
D. Jumlah kos dan anggaran keuntungan hasil jualan projek
   
18 Pilih bahan kemasan yang sesuai digunakan untuk produk di dalam rumah
 
I. Syelek II. Tona kayu
III. Lekar IV. Cat sembur
 
A. I, II dan III B. II, III dan IV C. I, III dan IV D. I, II, III dan IV
   
19 Susun semula langkah-langkah pengemasan kayu di bawah
  I. Mengikis tepung penyumbat
II. Menyumbat tepung penyumbat dalam rongga dan liang kayu
III. Menyapu syelek dengan berus syelek
IV. Menggosok dengan kertas las sehingga permukaan kayu licin
 
A. I, IV, II, III B. II,  I,  IV, III C. III , IV, I, II D. IV ,I, II, III
20 Apakah jenis lukisan yang digunakan dalam kertas projek seperti di bawah?
 
  A. Lukisan lakaran
B. Lukisan oblik
C. Lukisan isometrik
D. Lukisan perspektif
 
 
Disediakan oleh :
Muhammad Khairi.