KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

TINGKATAN 2

TAHUN 2010

 

KHB TERAS

KMT

ERT

PDK

2.1 Melakar reka bentuk projek

3.1 Menghasilkan lukisan isometrik

3.1 Merancang menu

3.1 Perniagaan dalam negeri - runcit

2.2 Penghasilan projek reka bentuk

3.2 Menghasilkan lukisan hamparan

3.2 Menyedia susunan kerja

3.2 Bantuan perniagaan

2.3 Menggunakan alatan tangan atau mesin

3.3 Menghasilkan lukisan keratan penuh

3.3 Menyedia dan memasak makanan

3.3 Keusahawanan

2.4 Membuat lukisan unjuran ortografik

3.4 Memateri

3.4 Menghidang makanan

3.4 Merekod urus niaga

2.5 Etika makan

3.5 Penghasilan projek

3.5 Menyusun atur pola blaus dan menggunting fabrik

3.5 Buku Tunai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

TINGKATAN 2

 

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI

BIL

ASPEK

KRITERIA GRED A

CATATAN

2.1

Melakar reka bentuk projek

    i.        Melakar sekurang-kurangnya 3 reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk.

  ii.        Menghasilkan 1 lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas.

iii.        Menyatakan sekurang-kurangnnya 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk.

iv.        Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih.

Contoh tema :

Peragaan

Penyusunan

Penyimpanan

2.2

Penghasilan projek reka bentuk

    i.        Mengukur, menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk.

  ii.        Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh.

iii.        Membuat kemasan yang sesuai.

iv.        Mematuhi langkah keselamatan.

Evidens : Proses

Produk

2.3

Menggunakan alatan tangan atau mesin

    i.        Memilih alatan tangan atau mesin yang betul.

  ii.        Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat.

iii.        Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan.

iv.        Menyimpan alatan tangan atau mesin.

Evidens : Proses

2.4

Membuat lukisan unjuran ortografik

    i.        Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul.

  ii.        Menggunakan jenis garisan yang betul dalam lukisan unjuran ortografik.

iii.        Mendimensi (sekurang-kurangnya 3) lukisan unjuran ortografik dengan betul.

iv.        Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih.

Pelan, p.hadapan dan p. sisi mengikut pandangan sudut ketiga.

Kemas -

Garisan sama tebal

Evidens : Produk

2.5

Etika makan

    i.        Mempersembahkan postur yang betul semasa makan.

  ii.        Mengamalkan tingkahlaku yang sopan semasa makan.

iii.        Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai.

Postur Posisi atau sikap tubuh seseorang

Evidens : Proses

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU - PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

TINGKATAN 2

 

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

BIL

ASPEK

KRITERIA GRED A

CATATAN

3.1

Perniagaan dalam negeri - runcit

    i.        Menyatakan jenis perniagaan yang runcit kecil-kecilan yang dipilih dengan betul.

  ii.        Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul.

iii.        Menyatakan 4 jenis perniagaan runcit besar-basaran dengan betul.

iv.        Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar-besaran dengan betul.

Pilih sebuah perniagaan runcit setempat

Evidens : Produk

3.2

Bantuan perniagaan

    i.        Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul.

  ii.        Menyenaraikan 6 jenis bantuan perniagaan dengan betul.

iii.        Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih.

iv.        Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut.

Pelajar dikendaki membuat tinjauan sebuah perniagaan

Evidens : Produk

3.3

Keusahawanan

    i.        Menyenaraikan 5 ciri utama usahawan dengan betul.

  ii.        Menyenaraikan 8 agensi kerajaan yang membantu usahawan.

iii.        Menerangkan secara ringkas 5 peranan kerajaan dalam membantu usahawan.

iv.        Menyatakan 3 bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul.

Evidens : Produk

3.4

Merekod urus niaga

    i.        Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul.

  ii.        Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul.

iii.        Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik.

iv.        Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik.

Evidens : Produk

3.5

Buku Tunai

    i.        Menyediakan format Buku Tunai 2 ruangan.

  ii.        Merekod urus niaga dengan betul.

iii.        Mengimbang Buku Tunai dengan betul.

Evidens : Produk

 

 

 

 

 

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL

TINGKATAN 2

 

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

BIL

ASPEK

KRITERIA GRED A

CATATAN

3.1

Menghasilkan lukisan isometrik

    i.        Menggunakan alatan lukisan teknik yang betul.

  ii.        Melukis mengikut konsep isometrik.

iii.        Lukisan bersih, kemas dan tepat.

iv.        Mendimensi lukisan (sekurang-kurangnya pada 3 tempat) dengan betul.

Kekemasan diambil kira dari segi :-

Jenis garisan

Evidens : Produk

3.2

Menghasilkan lukisan hamparan

    i.        Menggunakan alatan lukisan teknik yang betul.

  ii.        Melukis hamparan garis jejari dengan betul.

iii.        Melukis hamparan garis selari dengan betul.

iv.        Lukisan kemas, bersih dan tepat.

Kekemasan diambil kira dari segi :-

Jenis garisan

Evidens : Produk

3.3

Menghasilkan lukisan keratan penuh

    i.        Menggunakan alatan lukisan teknik yang betul.

  ii.        Melukis lukisan keratan penuh mengikut satah pemotongan.

iii.        Melukis garisan keratan yang betul.

iv.        Lukisan tepat, bersih dan kemas.

Lukisan hendaklah mengandungi pelan dan p. hadapan

Evidens : Proses

3.4

Memateri

    i.        Memateri dengan kaedah yang betul.

  ii.        Memateri dengan kemas dan kukuh.

iii.        Mematuhi langkah keselamatan.

iv.        Mengurus tempat kerja dengan sempurna.

Kemas dan kukuh pada kaki komponen dan balapan

Evidens : Produk

3.5

Penghasilan projek

    i.        Memasang komponen mengikut lukisan skematik atau lukisan bergambar pada bod litar.

  ii.        Projek berfungsi.

iii.        Mematuhi langkah keselamatan.

Projek yg dihasil hendaklah mempunyai sensor atau kombinasi cahaya, bunyi dan sensor

Bod litar : Verobod

Evidens : Produk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA

TINGKATAN 2

 

KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI

BIL

ASPEK

KRITERIA GRED A

CATATAN

3.1

Merancang menu

    i.        Memilih menu yang seimbang.

  ii.        Memilih menu yang sesuai dengan jenis sajian.

iii.        Merancang menu dengan lengkap.

iv.        Mempelbagaikan kaedah memasak.

Pilih menu :

       Hid. makan tengahari,

       Hid. makan malam,

       Makanan bekal

Lengkap mengandungi :-

       Pilihan masakan,

       Bahan dan kuantiti,

       Kaedah memasak.

Evidens : Produk (Borang Perancangan Menu - Lamp.A)

3.2

Menyedia susunan kerja

    i.        Menyediakan susunan kerja yang sistematik

  ii.        Mengagihkan masa memasak dengan sesuai.

iii.        Menyediakan susunan kerja dengan lengkap.

Menyediakan rancangan kerja untuk makanan bekal.

Hasil kerja lengkap mengandungi :-

       Masa,

       Susunan kerja,

       Catatan

Evidens : Produk (Borang Susunan Kerja Lamp. B)

3.3

Menyedia dan memasak makanan

    i.        Menyedia dan memasak makanan mengikut langkah yang betul.

  ii.        Menggunakan alatan yang betul.

iii.        Mematuhi peraturan keselamatan dan kebersihan.

iv.        Menjimatkan penggunaan bahan masakan, api, elektrik dan air.

Boleh ditaksir :

       Hidangan makanan bekal,

       Hidangan makan tengahari,

       Hidangan makan malam

Evidens : Proses (Menyedia dan memasak)

3.4

Menghidang makanan

    i.        Menggunakan alatan menghidang yang betul.

  ii.        Menggunakan bahan hiasan yang sesuai dengan makanan.

iii.        Mengamalkan kebersihan.

iv.        Menghidang makanan dengan persembahan yang menarik.

Persembahan menarik meliputi :-

       Aneka warna,

       Kad menu,

       Alas meja

       Gubahan bunga yg sesuai

Evidens : Proses

3.5

Menyusun atur pola blaus dan menggunting fabrik

    i.        Menyusun atur pola dengan betul.

  ii.        Menggunakan alatan dengan betul.

iii.        Menggunting dengan cara yang betul.

iv.        Menggunting fabrik dengan kemas

Evidens : Proses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Perniagaan dalam negeri - runcit

    i.        Menyatakan jenis perniagaan runcit kecil-kecilan yang dipilih dengan betul.

  ii.        Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul.

iii.        Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar-basaran dengan betul.

iv.        Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar-besaran dengan betul

 

JAWAPAN :

i)        Nama perniagaan : Kamunting Hot Market

a)      Jenis perniagaan : Kedai am

 

ii)       Ciri utama kedai am :

a)      Mudah ditubuhkan.

b)      Memerlukan modal yang kecil.

c)      Mudah diuruskan.

d)      Dimiliki secara persendirian atau berkongsi.

e)      Menjual pelbagai jenis barang keperluan dalam kuantiti yang kecil.

f)        Jualan secara tunai kecuali pelanggan tetap.

g)      Memberikan layanan peribadi kepada pelanggan.

h)      Bekalan daripada pemborong atau pembekal.

i)        Berdekatan dengan rumah pelanggan.

j)        Kos overhed yang rendah.

 

iii)     4 jenis perniagaan runcit besar-besaran :

a)      Pasar raya

b)      Gedung aneka jabatan

c)      Kedai sejaras

d)      Francais

 

iv)     Ciri-ciri perniagaan runcit besar-besaran :

a)      Memerlukan modal yang besar.

b)      Ditubuh secara perkongsian atau syarikat.

c)      Sukar ditubuhkan kerana banyak prosedur dan peraturan.

d)      Menjalankan pengkhususan dalam urusan perniagaan.

e)      Terdapat di pinggir bandar dan bandar besar sahaja.

f)        Kos overhed yang tinggi.

g)      Mengeluarkan barang sendiri atau membeli barang secara pukal daripada pengeluar atau pengilang.

h)      Harga barangan adalah tetap dan tidak boleh tawar menawar.

i)        Urus niaga jualan secara tunai dan menerima kad kredit.

j)        Sistem layan diri.

k)      Menyediakan pelbagai jenis kemudahan untuk keselesaan dan kemudahan pelanggan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Bantuan perniagaan

    i.        Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul.

  ii.        Menyenaraikan 6 jenis bantuan perniagaan dengan betul.

iii.        Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih.

iv.        Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga

 

JAWAPAN :

i)        Maksud bantuan perniagaan : perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh pihak lain untuk menggerakkan dan melancarkan sesuatu aktiviti perniagaan yang dijalankan.

 

ii)       6 jenis bantuan perniagaan :


a)      Komunikasi

b)      Pengangkutan

c)      Pergudangan

d)      Insurans

e)      Perbankan

f)        Promosi


 

iii)     Bantuan perniagaan yang digunakan oleh Pasaraya The Store :


a)      Komunikasi

b)      Pengangkutan

c)      Pergudangan

d)      Insurans

e)      Perbankan

f)        Promosi


 

iv)     Peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga :

Jenis bantuan perniagaan

Peranan

a)      Komunikasi

 

      Melicinkan dan mempercepatkan urusan perniagaan.

      Memudahkan pengurusan dan pentadbiran perniagaan.

      Memperluaskan dan menerokai pasaran.

      Memudahkan kegiatan promosi.

b)      Pengangkutan

 

      Mengurangkan kos penyimpanan stok.

      Mengelakkan pembaziran

      Mengagih barangan ke merata-rata tempat dan memperluaskan pasaran.

c)      Pergudangan

 

      Membolehkan barangan disimpan dengan selamat.

      Mengelakkan kerosakan dan pembaziran.

      Memastikan bekalan sentiasa mencukupi.

      Menstabilkan harga barangan di pasaran.

      Memudahkan aktiviti memecah pukal.

d)      Insurans

 

      Melindungi peniaga daripada pelbagai risiko menerusi bayaran pampasan.

      Jenis risiko yang boleh diinsuranskan oleh peniaga seperti kemalangan, kecederaan, kebakaran, jaminan setia, liabiliti awam, pampasan pekerja, kecurian, rompakan, kerosakan atau kehilangan harta benda dan banjir.

e)      Perbankan

 

      Melicinkan urusan kewangan bagi perniagaan dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti kemudahan simpanan, kemudahan pembayaran, kemudahan pinjaman, kemudahan peti simpanan keselamatan, kemudahan mesin deposit tunai dan cek, kemudahan kad kredit, perkhidmatan ATM, perbankan internet.

f)        Promosi

 

      Menyampaikan maklumat dan mewujudkan permintaan.

      Memjuk dan mempengaruhi pengguna.

      Mengekalkan dan memperluaskan pasaran.

      Menambahkan jualan dan keuntungan.

      Mengatasi pesaing.

3.3 Keusahawanan

    i.        Menyenaraikan 5 ciri utama usahawan dengan betul.

  ii.        Menyenaraikan 8 agensi kerajaan yang membantu usahawan.

iii.        Menerangkan secara ringkas 5 peranan kerajaan dalam membantu usahawan.

iv.        Menyatakan 3 bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul.

 

JAWAPAN :

i)        5 ciri utama usahawan :


a)      Kreatif

b)      Inovatif

c)      Sanggup menghadapi risiko

d)      Bijak mengambil peluang

e)      Daya usaha yang berterusan


 

ii)       8 agensi kerajaan yang membantu usahawan :

a)      Majlis Amanah Rakyat (MARA)

b)      Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC)

c)      Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)

d)      UDA Holdings Berhad (UDA)

e)      Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI)

f)        Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM BERHAD)

g)      Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

h)      Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN)

iii)     5 peranan kerajaan dalam membantu usahawan :

a)      Bimbingan dan latihan : memberi bimbingan dan latihan dalam bidang keusahawanan seperti pengetahuan perniagaan, pengurusan perniagaan, perakaunan, latihan semasa bekerja, latihan motivasi.

b)      Prasarana : membantu usahawan baru bersaing dengan usahawan yang telah berjaya dengan menyediakan kawasan perindustrian, ruang niaga, bekalan air dan elektrik.

c)      Kajian dan penyelidikan : membantu usahawan meningkatkan mutu barangan keluaran supaya dapat bersaing dalam pasaran dengan menjalankan kajian dan penyelidikan, memperbaiki kualiti keluaran, meluaskan penggunaan bahan mentah, meningkatakan produktiviti, mengurangkan kos pengeluaran

d)      Pinjaman kewangan : menyediakan pelbagai bantuan kewangan seperti Skim Pinjaman MARA, Pinjaman Penggal MIDF, Pinjaman Bank Pertanian, Skim Pinjaman Khas Bank Bumiputra, Pinjaman Skim Mikro Kredit, Pembiayaan Perniagaan Am, Skim Rancangan Berniaga Kecil.

e)      Galakan dan insentif : memberikan pelbagai galakan dan insentif kepada usahawan bagi memastikan mereka mempunyai daya saing dan terus kekal dalam pasaran melalui taraf perintis, duti import, kuota, galakan eksport, embargo.

 

iv)     3 bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan :

a)      Bidang pengeluaran : ekstraktif, pertanian, perkilangan, pembinaan.

b)      Bidang perkidmatan : menservis kenderaan, juruukur, jurubina.

c)      Bidang pemasaran / agihan : pemborong, jualan terus.

 

 

 

 

 

 

3.4 Merekod urus niaga

 

 

 

 

 

 

i.

Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul.

ii.

Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul.

iii.

Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik.

 

 

iv.

Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arahan : Rekodkan urus niaga yang berikut dalam akaun-akaun yag berkenaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun 1

Baki tunai di tangan

 

 

 

RM 870

 

 

 

Baki tunai di bank

 

 

 

6100

 

 

3

Belian kredit daripada Syarikat Ramli

 

320

 

 

5

Jualan kredit kepada Nazri

 

 

200

 

 

6

Beli alat tulis secara tunai

 

 

20

 

 

7

Jualan kredit kepada Halim

 

 

350

 

 

8

Belian kredit daripada Syarikat Max

 

380

 

 

12

Terima bayaran secara tunai daripada Nazri

200

 

 

14

Jualan kredit kepada Halim

 

 

250

 

 

15

Bayar dengan cek kepada Syarikat Ramli

320

 

 

16

Bayar tambang secara tunai

 

 

30

 

 

17

Belian kredit daripada Syarikat Ramli

 

420

 

 

18

Jualan kredit kepada Aziz

 

 

300

 

 

19

Belian kredit daripada Syarikat Max

 

520

 

 

20

Jualan kredit kepada Halim

 

 

400

 

 

21

Bayar dengan cek kepada Syarikat Max

 

900

 

 

23

Terima cek daripada Aziz

 

 

300

 

 

25

Terima cek daripada Halim

 

 

1000

 

 

27

Jualan kredit kepada Aziz

 

 

210

 

 

28

Bayar bil elektrik secara tunai

 

150

 

 

29

Bayar upah dengan cek

 

 

450

 

 

30

Bayar sewa dengan cek

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Akaun Tunai

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 1

Baki

b/b

RM 870

Jun 6

Alat tulis

 

RM 20

12

Nazri

 

200

16

Tambang

 

30

 

 

 

 

28

Kadar bayaran

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Akaun Bank

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 1

Baki

b/b

RM 6100

Jun 15

Syarikat Ramli

 

RM 320

23

Aziz

 

300

21

Syarikat Max

 

900

25

Halim

 

1000

29

Upah

 

450

 

 

 

 

30

Sewa

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Akaun Belian

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 3

Syarikat Ramli

 

RM 320

 

 

 

 

8

Syarikat Max

 

380

 

 

 

 

17

Syarikat Ramli

 

420

 

 

 

 

19

Syarikat Max

 

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Syarikat Ramli

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 15

Bank

 

RM 320

Jun 3

Belian

 

RM 320

 

 

 

 

17

Belian

 

420

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Akaun Jualan

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

 

 

 

 

Jun 5

Nazri

 

RM 200

 

 

 

 

7

Halim

 

350

 

 

 

 

14

Halim

 

250

 

 

 

 

18

Aziz

 

300

 

 

 

 

20

Halim

 

400

 

 

 

 

27

Aziz

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Nazri

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 5

Jualan

 

RM 200

Jun 12

Tunai

 

RM 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Akaun Alat Tulis

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 6

Tunai

 

RM 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Halim

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 7

Jualan

 

RM 350

Jun 25

Bank

 

RM1000

14

Jualan

 

250

 

 

 

 

20

Jualan

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Syarikat Max

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 21

Bank

 

RM 900

Jun 8

Belian

 

RM 380

 

 

 

 

19

Belian

 

520

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Akaun Tambang

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 16

Tunai

 

RM 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Aziz

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 18

Jualan

 

RM 300

Jun 23

Bank

 

RM 300

27

Jualan

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Akaun Kadar Bayaran

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 28

Tunai

 

RM 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Akaun Upah

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 29

Bank

 

RM 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

Akaun Sewa

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Tarikh

Butir-butir

F

Jumlah

Jun 30

Bank

 

RM 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Buku Tunai

 

 

 

 

 

 

 

 

i.

menyediakan format Buku Tunai dua ruangan.

 

 

 

 

ii.

merekod urus niaga dengan betul.

 

 

 

 

 

 

iii.

mengimbang Buku Tunai dengan betul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arahan : Rekodkan urus niaga yang berikut dalam Buku Tunai. Kemudian imbangkan akaun itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun 1

Baki wang tunai dalam tangan

RM 270

 

 

 

 

 

 

Baki wang tunai dalam bank

3750

 

 

 

 

 

3

Belian dengan cek

 

 

280

 

 

 

 

 

4

Jualan tunai

 

 

120

 

 

 

 

 

5

Bayar sewa dengan tunai

 

100

 

 

 

 

 

8

Terima komisen tunai

 

 

40

 

 

 

 

 

12

Beli alat pejabat dengan cek

310

 

 

 

 

 

18

Jualan barang terima cek

 

550

 

 

 

 

 

19

Bayar Syarikat Murni dengan cek

600

 

 

 

 

 

21

Terima cek daripada Zainal

420

 

 

 

 

 

24

Bayar bil elektrik dengan tunai

80

 

 

 

 

 

25

Terima faedah dengan tunai

60

 

 

 

 

 

28

Bayar gaji dengan tunai

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dt.

 

 

 

Buku Tunai

 

 

 

Kt.

Tarikh

Butir-butir

F

Tunai

Bank

Tarikh

Butir-butir

F

Tunai

Bank

Jun 1

Baki

b/b

RM 270

RM 3750

Jun 3

Belian

 

 

RM 280

4

Jualan

 

120

 

5

Sewa

 

RM 100

 

8

Komisen Diterima

 

40

 

12

Alat Pejabat

 

 

310

18

Jualan

 

 

550

19

Syarikat Murni

 

 

600

21

Zainal

 

 

420

24

Kadar Bayaran

 

80

 

25

Faedah Diterima

 

60

 

28

Gaji

 

220

 

 

 

 

 

 

30

Baki

h/b

90

3530

 

 

 

490

4720

 

 

 

490

4720

Jul 1

Baki

b/b

90

3530