NOTA KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA

ELEKTRONIK - KT

 1. Diod Kuasa
  1. Membenarkan arus mengalir sehala sahaja
  2. Digunakan untuk menukar arus ulang-alik kepada arus terus
 2. Diod Isyarat
  1. sebahagain badan dibuat daripad kaca
  2. Digunakan untuk mengesan gelombang isyarat dan melindungi komponen elektronik
 3. Diod Zenar
  1. Badan dibuat daripada kaca
  2. Digunakan untuk menstabilkan voltan
Perintang Peka Cahaya

Perintang Peka Cahaya

Simbol Perintang Peka Cahaya
 • Dikenali sebagai L.D.R atau Light Dependent Resistor
 • Dibuat daaripada bahan separa pengalir
 • Ia sangat peka kepada cahaya, semakin terang cahaya diterima semakin rendah nilai rintangannya
Membaca dan menterjemah lukisan skematik
Penghasilan Projek
Langkah-Langkah   Aktiviti   Alatan dan bahan
Membentuk Kaki Komponen
   
Memasang Komponen
   
Menyemak kedudukan komponen
   
Mematri Kaki Komponen dan Tamatan
   
Memotong Kaki Komponen
   
Menguji Litar
   
Membersih dan mengemas
   
 
 
Menu

Asal

Hak Cipta Terpelihara

Muhammad Khairi . 2007

Masih dalam pembinaan